Kotitalousvähennys

Muista hyödyntää kotitalousvähennys! 

Kuulumme ennakkoperintärekisteriin, joten olet oikeutettu saamaan kotitalousvähennyksen osasta palveluistamme! Voit tarkastaa yrityksen rekisteritiedot osoitteesta https://www.ytj.fi

Kotitalousvähennystä saa tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- tai hoitotyöstä sekä oman asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyöstä. Tavanomaisuudella tarkoitetaan työtä, jota tehdään yleisesti kodin ja siellä asuvien henkilöiden hyväksi. Voit hakea kotitalousvähennystä ainoastaan työn osuudesta. Tavaroista, laitteista tai tarvikkeista kotitalousvähennystä ei voi hakea.

Oman asunnon lisäksi kotitalousvähennystä saa myös omien tai puolison vanhempien tai isovanhempien asunnossa tai vapaa-ajanasunnossa tehdystä kotitalousvähennykseen oikeuttavasta työstä. Oman asunnon ja vapaa-ajan asunnon määritelmä sisältää myös piha-alueen ja piha-alueella olevat rakennukset. Piha-alue on kaavan mukainen tontti tai haja-asutusalueella piha-alueeksi katsotaan enintään 10 000 m2 alue. 
Myös yhteiskäytössä olevassa vapaa-ajanasunnossa teetetystä työstä kukin voi hakea kotitalousvähennystä siinä suhteessa kuin on osallistunut kustannuksiin. Asunto-osakeyhtiössä kotitalousvähennystä saa työstä, joka on osakkaan vastuulla. Kustannusten vastuunjaon määrittää asunto-osakelaki ja yhtiöjärjestys. 

Kotitalousvähennyksen määrä 2017

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 2400 €. Enimmäismäärä on hakija kohtainen, puolisot voivat hakea vähennystä 2400 € kukin. Kotitalousvähennyksen kalenterivuosikohtainen omavastuu on 100 €. Yrittäjältä tai yleishyödylliseltä yhdistykseltä ostetusta työstä voi vähentää kotitalousvähennyksenä 50 % arvonlisäverollisesta työn osuudesta. 

Kotitalousvähennyksen hakeminen

Kotitalousvähennys tehdään maksamastasi verosta sinä vuonna kun maksu on suoritettu. Tämä tarkoittaa sitä, että jos olet maksanut verovuonna oikean määrän veroa, saat kotitalousvähennyksen veronpalautuksena. Jos olet maksanut veroja liian vähän, vähentää kotitalousvähennys maksettavaksesi tulevaa täydennysveroa. Jos olet saanut työsuorituksen maksuun esimerkiksi vakuutuskorvauksen, et ole oikeutettu kotitalousvähennykseen.

Kotitalousvähennys haetaan esitäytetyllä veroilmoituslomakkeella. Kuitteja ei tarvitse liittää. Voit myös ilmoittaa vähennyksen jo verokorttia hakiessasi, tällöin vähennys huomioidaan veroprosentissasi. Jos maksat työstä palkkaa, voit tehdä kotitalousvähennyksen suoraan käyttämällä palkka.fi-palvelua. Oikaisuvaatimus kotitalousvähennyksestä täytyy tehdä viiden vuoden kuluessa.